Kurs

Kurs

Taubaserte metoder (arbeid i tau) er utviklet for bruk innen olje- og gassindustrien hvor bygg og installasjoner er preget av avanserte konstruksjoner.
I senere år er taubaserte metoder i økende omfang benyttet innen landbasert industri.
Opplæring i utstyr og taumetoder, lagsammensetning og arbeidsgivers ansvar og oppfølging av personell, er utfordringer for personellsikkerheten i taubasert arbeid.

Hensikten med sertifisering etter NS 9600 er å hindre eller forebygge uønskede hendelser ved arbeid i tau gjennom et system for sertifisering av personell, opplæringsvirksomheter og virksomheter som utfører arbeid med bruk av avanserte eller enkle taumetoder.

Taubaserte metoder er metoder satt i system med bruk av minst to tau.
Standardiserte klatreteknikker benyttes som hjelpemiddel til atkomst, sikring av personell og redning i forbindelse med utførelse av arbeidsoppgaver.
Personellet skal til enhver tid benytte to tau, der det ene tauet skal brukes som arbeidstau/adkomst, mens det andre tauet skal fungere som sikring.
Arbeidslag skal alltid være i stand til å redde hverandre.

Ns9600 er en detaljert sertifiseringsstandard som beskriver krav til og sertifisering av personell, utførende virksomheter og opplæringsvirksomheter..