Kurskalender

Vi gjennomfører kurs i klasse A og Klasse B. Kursdatoer for Klasse B avtales etter ønske. For mer informasjon om kurs, ta kontakt med kurskoordinator, jn@ttkurs.no

For å åpne kurskalender, vennligst trykk på linken under

Course Calendar

We complete class A and Class B. Course dates for Class B are agreed upon as desired. For more information about courses, please contact the course coordinator, jn@ttkurs.no

To open the course calendar, please click on the link below